14 sep. 2010

Sommartrögt fiske!

Värmen på nätterna vill inte ge sig utan hänger kvar. Det gör att fjädermyggen vägrar kläcka i mängder och inväntar till frosten kommer.

Det som kan kläcka sparsamt nu är bäcksländor. Vi har hamnat i ett litet vakum med torrflugefisket.

Har vi tur blir det mer kläckningar om det kommer lite regn, lite eftersläpningar med nattsländor och dagsländor hoppas jag.

Fiskerrapporten från söndagens fiske visar just detta vakum!

Men fiske är fiske och det är väl tjusningen att man aldrig riktigt vet vad som kommer att ske!